Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Metody nauczania

STRONA GŁÓWNA / Metody nauczania

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

YORK School of English prowadzi kursy General English / konwersacje:

  • kursy języka angielskigo dla dzieci przedszkolnych 4-6 lat na 2 poziomach zaawansowania,
  • dla dzieci 7-10 i 11-12 lat na 5 poziomach zaawansowania,
  • dla młodzieży 13-14 i 15-16 lat na 6 poziomach zaawansowania,
  • dla młodzieży 16-19 lat na 9 poziomach zaawansowania,
  • dla dorosłych 19+ na 10 poziomach zaawansowania.

Główną metodą stosowaną przez YORK jest metoda komunikatywna, która wymusza aktywne i twórcze uczestnictwo słuchacza w zajęciach oraz świadome wyciąganie wniosków i przyswajanie materiału poprzez m.in. pracę w grupach tzw. pair-work, dialogi, konwersacje i ćwiczenie nowych struktur w realistycznych kontekstach językowych. Nacisk na zajęciach kładziony jest na czynne umiejętności speaking i listening, notomiast reading i writing stanowią zadanie domowe.

Słuchacze motywowani są do regularnego utrwalania praktycznego języka angielskiego i poznawanie kultury anglojęzycznej poprzez cotygodniowe zajęcia z native speakers (w każdej grupie od A2) oraz poprzez uczestnicwo w zajęciach konwersacyjnych  i ćwiczenie róznych akcentów z lektorami native speakers prowadzacymi rotacyjnie piątkowe Conversation & Discussion Clubs czy Language i Exam Workshops.

YORK gwarantuje nadzór metodyczny nad procesem nauczania i realizacją celów poprzez hospitacje zajęć i pracę lektorów  lesson observation około razy w roku.

Tok dydaktyczny oparty jest na systemie poziomów zaawansowania z określonymi celami nauki (lesson objectives). Dbamy, aby studenci uczyli się w swojej grupie wiekowej, korzystając z odpowiednio dobranych pod względem wieku materiałów dydaktycznych i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: tablica interaktywna, rzutniki multimedialne, laptopy, CD-ROM, DVD, podręczniki cyfrowe digital, programy multimedialne, e-learning platform, internet wi-fi. Program wzbogacony jest dodatkowymi zajęciami związanymi z tradycjami i świętami z kultury anglosaskiej. Organizujemy także kluby dla dzieci i młodzieży: Kids’ Club (dzieci 7-12), Teens’ Club (13-16) oraz bezpłatne praktyczne zajęcia konwersacyjne: Conversation (wiek 16+ na poziomach 1-4) i Discussion Clubs (poziomy 5-10): także Exam / Language Workshop.

BLENDED LEARNING & NEW TECHNOLOGIES

Lektorzy York School of English w procesie nauczania wykorzystują nowoczesne technologie: tablicę interaktywną, rzutniki multimedialne, tablety edukacyjne, internet, smartphones. W programie kursu: podręczniki cyfrowe i wykorzystanie video clips, podcasts czy film trailers.

Na żądanie, jako uzupełnienie programu extra pakiet nowoczesna platforma e-learningowa mająca uczynić proces nauczania angielskiego jeszcze bardziej efektywnym, praktycznym i ciekawszym poprzez oddziaływanie równocześnie na kilka zmysłów.

Powyższe rozwiązania techologiczne uzupełniają użycie bardziej tradycyjnych technik nauczania jak fiszki, flashcards, gry planszowe czy prawdziwe zabawki uzywane do nauczania Young Learners.

Słuchacze i rodzice mają także dostęp do dzienników online – zapraszamy po odbiór loginu i hasła.

  • Chcesz skorzystać z oferty kursu języka angielskiego?

    Sprawdź szczegóły: Promocje, Ceny, Terminy