ZAPISY NA II semestr 2017/18 trwają.  Po rozwiązaniu testu  zapraszamy do Yorku celem dokładnego sprecyzowania poziomu zaawansowania podczas niezobowiązującej rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy uprzejmie, że o miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

Serdecznie zapraszamy!