ZAPISY NA II semestr 2017/18 trwają.  Po rozwiązaniu testu  zapraszamy na ustalenie poziomu zaawansowania.  Informujemy uprzejmie, że o miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

Serdecznie zapraszamy!