Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Kursy dla dzieci

STRONA GŁÓWNA / Kursy dla dzieci

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

Kursy dla przedszkolaków

Angielski dla dzieci w wieku 4-5 lat w grupach dla początkujących KITTENS i w grupach dla kontynuujących RABBITS oraz kursy dla 6 latków w grupach KOALAS to prowadzone od kilkunastu lat i cieszące się dużym zainteresowaniem kursy dla dzieci przedszkolnych.

UWAGA: W tym roku szkolnym nie organizujemy grup KITTENS oraz RABBITS z powodu COVID-19.

kittens

4 - 5 LAT Początkujący

rabbits

4 - 5 LAT Kontynuujący

koalas

6 LAT Początkujący

kittens

Wiek: 4 - 5 LAT Poziom: Początkujący

Zajęcia dla 4-5 latków odbywają się 2 x 45 minut tygodniowo i prowadzone są przez głównie filologów anglistów m.in. z Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Włoch z doświadczeniem w uczeniu najmłodszych dzieci. W trakcie lekcji dzieci uczą się nowego słownictwa i zwrotów poprzez gry i zabawy, śpiewanie piosenek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i multimediów oraz pracę w grupach. W trakcie zajęć malutkie dzieci na zmianę uczą się i ćwiczą angielski, równocześnie odpoczywając na dywanikach.

ikona cennikcennik ikona zapisyZapisy

rabbits

Wiek: 4 - 5 LAT Poziom: Kontynuujący

Zajęcia dla 4-5 latków odbywają się 2 x 45 minut tygodniowo i prowadzone są przez głównie filologów anglistów m.in. z Grecji, Hiszpanii, Włoch z doświadczeniem w uczeniu najmłodszych dzieci. W trakcie lekcji dzieci uczą się nowego słownictwa i zwrotów poprzez gry i zabawy, śpiewanie piosenek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i multimediów oraz pracę w grupach. W trakcie zajęć malutkie dzieci na zmianę uczą się i ćwiczą angielski, równocześnie odpoczywając na dywanikach.

ikona cennikcennik ikona zapisyZapisy

koalas

Wiek: 6 LAT Poziom: Początkujący

Zajęcia dla 6-7 latków odbywają się 2 x 60 minut tygodniowo i prowadzone są przez filologów anglistów .in. z Grecji, Hiszpanii, Włoch z doświadczeniem w uczeniu najmłodszych dzieci. Dzieci w grupach KOALAS nie tylko uczą się mówić i rozumieć w języku angielskim, ale także pisać i czytać.
W trakcie lekcji dzieci uczą się nowego słownictwa i zwrotów głównie poprzez gry i zabawy, śpiewanie piosenek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i multimediów oraz pracę w grupach.

ikona cennikcennik ikona zapisyZapisy

galeria zdjęć

Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

Kursy angielskiego General English / konwersacje dla dzieci i młodzieży organizowane są w Yorku na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych. York School oferuje około 50 grup dla dzieci i młodzieży, tak aby słuchacz miał możliwość wyboru kilku terminów na każdym poziomie. Kursy General English dla dzieci w wieku 6-7, 7-8, 9-10 oraz 11-12/13 lat odbywają się na 5 poziomach zaawansowania na poziomach od A1- B1.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Zajęcia odbywają się 2 x tygodniowo po 60 minut oraz 2 x 90 minut (od grup Tigers) głównie w poniedziałki/środy, wtorki/czwartki i w środy/piątki. Terminy zajęć 60 minutowych to: 15.15-16.15, 16.30-17.30, 17.45-18.45; terminy zajęć 90 minutowych: 16.00-17.30, 17.45-19.15. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć rannych na życzenie rodziców. Wielkość grup dla dzieci szkoły podstawowej to 7 - 12 osób; Gimnazjum i LO : 7 - 12 osób. O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

Grupy dla dzieci Szkoły Podstawowej klasy I - VI od poziomu A1-B1 nazywają się:
PENGUINS (klasa I - III SP) , PONIES (klasa I-II SP) lub KANGAROOS (II-III) (kontynuacja nauki); kolejne poziomy to ZEBRAS oraz TIGERS. Grupy dla dzieci klasy IV-VI/IG to: DRAGONS (IV - V klasa SP; LIONS (IV - VII klasa SP/ I klasa Gimnazjum) oraz BEARS (IV - VII klasa SP/ I klasa Gimnazjum).

Penguins I - IV KLASA
Ponies I - II KLASA
Kangaroos KLASA
Zebras KLASA
Tigers II- III KLASA
Dragons IV- VI KLASA
Lions IV- VI KLASA
Bears IV- VI/IG KLASA

Zajęcia prowadzą głównie filolodzy angliści z Unii Europejskiej specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży na zmianę z wyłącznie doświadczonymi i dyplomowanymi lektorami native speakers, głównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wieloletni proces nauczania odbywa się zgodnie ze Standardami CEFR Rady Europy i jest weryfikowany co 3 lata podczas niezależnych inspekcji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości z Nauczaniu Języków Obcych zgodnie ze standardami akademickimi PASE.

Słuchacze są motywowani do nauki wartościowymi nagrodami, w tym semestralny kurs angielskiego gratis (patrz: Program Lojalnościowy). Dzieci ze szkoły podstawowej otrzymują za swoje osiągnięcia naklejki excellent i well done. Słuchacze otrzymują oceny postępów oraz świadectwo ukończenia danego stopnia zaawansowania.

certyfikat
Świadectwo ukończenia stopnia zaawansowania
nargody
Nagrody: kursy oraz naklejki dla najmłodszych

Szkoła współpracuje na bieżąco z Rodzicami, m.in. informuje regularnie o nieobecnościach uczniów, organizuje dyżury z lektorami w celu nadrobienia zaległości, w grudniu zaprasza Rodziców na spotkanie organizacyjne i wywiadówkę. Rodzice otrzymują LOGIN do dzienników ON-LINE. Zgodnie z wymogami PASE, zajęcia są regularnie hospitowane przez doświadczonych metodyków, a lektorzy zgodnie z wymogami PASE mają obowiązek uczestniczyć w warsztatach językowych i konferencjach metodycznych mających na celu nieustanne podnoszenie kwalifikacji.

dziennik online

metodyka

Główną metodą jest metoda komunikatywna. Nacisk kładziony jest na wszystkie 4 umiejętności językowe: na zajęciach ćwiczone jest głównie mówienie i słuchanie, a jako obowiązkowe zadanie domowe - pisanie i czytanie. Podręczniki wiodące, w tym ich wersje cyfrowe, takich wydawnictw jak Oxford University Press, Pearson, Macmillan i Cambridge University Press uzupełniane są dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, które stanowią rozszerzenie materiału, powtórzenie lub wprowadzenie nowego słownictwa i struktur językowych.
W programie lektorzy wykorzystują nowoczesne technologie: tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. Promujemy BLENDED LEARNING z wykorzystaniem platformy e-learningowej MyLab w domu. Materiał jest utrwalany poprzez okresowe testy i egzaminy sprawdzające, w tym mock exams w grupach FCE, CAE i CPE oraz na bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacyjnych i językowych, tzw. Kids oraz Teens' Clubs, a także na warsztatach gimnazjalnych lub maturalnych (na życzenie uczniów)

galeria zdjęć

  • Chcesz skorzystać z oferty kursu języka angielskiego?

    Sprawdź szczegóły: Promocje, Ceny, Terminy