Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Poziomy zaawansowania

STRONA GŁÓWNA / Poziomy zaawansowania

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

York School of English oferuje zgodnie z dyrektywami Rady Europy wieloletni program nauczania od początkujących do poziomu perfekcji językowej proficiency. YORK organizuje także przy współpracy z centrum egzaminacyjnym Lincoln program przygotowujący do egzaminów Cambridge English Language Assessment, zgodnie z międzynarodową skalą egzaminacyjną Association of Language Testers in Europe (skala dostępna tutaj).

York Scale and Global Scale /Common Reference Scale/
Skala poziomów zaawansowania wg dyrektyw Rady Europy (źródło: „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment” tłumaczenie: dr Waldemar Martyniuk: Europejski system opisu kształcenia językowego http://www.coe.int/T/DG4/portfolio/documents/globalscale-polish.pdf) oraz skala poziomów zaawansowania w York School of English (orientacyjna skala porównawcza).

 

ADVANCED 5 post-CPE
ADVANCED 4 CPE
ADVANCED 3 pre-CPE
ADVANCED 2 CAE
ADVANCED 1 pre-CAE
INTERMEDIATE 2 FCE
INTERMEDIATE 1 pre FCE
INTERMEDIATE
E - INTERMEDIATE
1B ELEMENTARY
1A BEGINNERS FALSE BEGINNERS
Użytkownik zaawansowany C2 Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
C1 Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.
Użytkownik samodzielny B2 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinie na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.
B1 Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.
Użytkownik początkujący A2 Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiedzieć się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
A1 Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc.- może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeżeli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

HARMONOGRAM POSTĘPÓW –Indywidualna Ścieżka Edukacji Językowej 2016/2017

YOUNG LEARNERS (Age 4-6; 7-10; 11-12)

YORK LEVELS
poziomy zaawansowania
wg Rady EuropyCOURSEBOOKS
podręczniki
GROUP SYMBOLS
Nazwy grup
AGE /SCHOOL CLASS
wiek/klasa
EXAMS ‘ adequate levels
egzaminy
1.a beginnersA0Young Stars 1
Kittens & Rabbits 4-5 lat/ przedszkole
Young Stars 2Koalas6-7 O/ I SP
1.b false beginnersA1Give me five 1Penguins7-8; 8-9 I/ II; II/III SP
Give me five 2 Ponies, Kangaroos8-9 II/III SP
2. elementaryA1+Give me five 3Zebras9-10 III/IV SPCambridge University
3. elementaryA1Portal to English 1 DragonsIV/VYoung Learners YL: Flyers
4. pre-intermediateA2Portal to English 2 LionsV/VI SP(egzamin do 12 roku życia)
4. pre-intermediate/intermediate A2+/B1Portal to English 3BearsV/VI SP

YOUNG TEENAGERS (Age 13-16)

YORK LEVELS
poziomy zaawansowania
wg Rady EuropyCOURSEBOOKS
podręczniki
GROUP SYMBOLS
Nazwy grup
AGE /SCHOOL CLASS
wiek/klasa
EXAMS ‘ adequate levels
egzaminy
1. elementaryA1Portal to English 1DragonsIV/V SP
2. pre-intermediate A2Portal to English 2LionsV/VI SP
3. pre-int/ intermediate/ intermediate A2+/B1Portal to English 3BearsVI/VII SP
4. intermediate B1Optimise B1OP3VII/VIII SP; szkoła średnia
5. upper intermediate 1B1+Optimise B1+OP4VII/VIII SP; szkoła średnia
6. upper intermediate 2B2Formula FirstFCE 5VII/VIII SP; szkoła średniaCambridge University FCE
7. advanced 1B2+Expert Advanced CAECAE6szkoła średnia
7. advanced 2C1Expert Advanced CAECAE7szkoła średnia

TEENAGERS (Age 16-19)

YORK LEVELS
poziomy zaawansowania
wg Rady EuropyCOURSEBOOKS
podręczniki
GROUP SYMBOLS
Nazwy grup
AGE /SCHOOL CLASS
wiek/klasa
EXAMS ‘ adequate levels
egzaminy
1. (false)beginners /elementary A1Beyond 1BD1LO
2. pre-intermediateA2Beyond 2BD2
3. intermediate B1Beyond 3BD3MATURA podstawowa
4. upper intermediate 1B1+Beyond 4BD4Pre-FCE
5. upper intermediate 2B2First Certificate ExpertFC5MATURA rozszerzona 50-70%
6. advanced 1B2+Advanced ExpertCAE6Pre CAE
7. advanced 2C1Advanced Expert CAE7MATURA rozszerzona 80-100%

ADULTS (Age 19+)

YORK LEVELS
poziomy zaawansowania
wg Rady EuropyCOURSEBOOKS
podręczniki
GROUP SYMBOLS
Nazwy grup
AGE /SCHOOL CLASS
wiek/klasa
EXAMS ‘ adequate levels
egzaminy
1a. beginners / b. elementary A1Speakout ElementarySP1 Adults
2. pre-intermediateA2Speakout pre-intermediateSP2
3. intermediateB1Speakout intermediateSP3BEC1/LCCI1
4. upper intermediate 1B1+Speakout intermediate PlusSP4pre-FCE
5. upper intermediate 2B2Speakout upper-intermediate/ Formula FirstFC5 or conversation /BEFCE, BEC2/LCCI2
6. advanced 1B2+Advanced ExpertCAE6/ conversationPre CAE
7. advanced 2C1Advanced Expert CAE7or conversationCAE,BEC3/LCCI3/IELTS7
8. advanced 3C1+/C2Proficiency ExpertCPE8Pre CPE
9. advanced 4C2Proficiency Expert CPE9CPE, BEC4/LCCI4/IELTS8
10. advanced 5C2Selected materials CPE10Post-CPE
  • Zacznij naukę języka angielskiego już dziś!

    Zapoznaj się z naszą ofertą