Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

Program lojalnościowy

STRONA GŁÓWNA / Program lojalnościowy

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Szkoła YORK – Studium Języka Angielskiego – Ewa Krupska z siedzibą w Krakowie, oddział Kraków, Bursztynowa 20, organizator Programu Lojalnościowego.
 2. Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy Studium Języka Angielskiego YORK dla uczniów i słuchaczy szkoły YORK.
 3. Uczestnik – uczeń szkoły, który bierze udział w Programie Lojalnościowym.
 4. Katalog Nagród – lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom przez Szkołę YORK w ramach Programu Lojalnościowego.
 5. Punkty Rabatowe – których gromadzenie umożliwia korzystanie ze zniżek obowiązujących w danym roku szkolnym
 6. Punkty Bonusowe – otrzymują uczestnicy wyróżniający się postępami w nauce oraz wzorową postawą. Na zakończenie każdego semestru lektorzy typują najlepszych uczniów w danej grupie, którzy otrzymają nagrody.
 7. Ewidencją punktów posiadanych przez danego Uczestnika zajmuje się personel Biura YORU.
 8. Przystąpienie do programu – każdy uczeń szkoły YORK, który uczestniczy w kursie językowym co najmniej jeden semestr jest Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa aktualne zasady udziału w Programie Lojalnościowym rozpoczętym przez Szkołę YORK w 2006 roku z okazji Jubileuszu 15-lecia szkoły.
 2. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez zawarcie umowy kursowej ze Studium Języka Angielskiego – YORK Ewa Krupska
 4. Wszelkich informacji dotyczących Programu Lojalnościowego udziela Kierownik Biura Pani Agata Eychler w krakowskim oddziale szkoły YORK; ul. Mackiewicza 12; Tel/fax 12 415 1818, e-mail:biuro@york.edu.pl

Zasady Programu Lojalnościowego

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego może uzyskać informacje na temat przysługującego rabatu w biurze szkoły YORK. Rabat na kursy, wynikający z kontynuacji nauki w szkole przysługuje tylko Uczestnikowi, a nie osobie upoważnionej – opiekunowi.
 2. Uczestnik Programu zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK.
 3. W trakcie roku szkolnego możliwe jest gromadzenie punktów:
  1. rabatowych
  2. bonusowych.
 4. Punkty rabatowe naliczane są w każdym kolejnym roku uczestnictwa w kursach językowych w YORKu i są podstawą obniżenia ceny kurs językowy w szkole YORK – według tabeli. Punkty Bonusowe wymieniane są bezzwrotnie na nagrody.
 5. Gromadzenie punktów rabatowych odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach językowych w szkole YORK zgodnie z przelicznikiem zawartym w tabeli. Punkty otrzymuje się przy zapłacie za kurs językowy w biurze szkoły. Osoby kontynuujące naukę po pierwszym semestrze nauki otrzymają rabat 30 zł (zajęcia 2×60 minut) lub 50 zł rabat (zajęcia 2×90 minut) odejmowany od ostatniej raty lub przy wpłacie za cały rok od całości kwoty.

Zniżki dla słuchaczy kontynuujących naukę w York School:

Okres nauki w szkole YORK Dzieci i młodzież
Kwota rabatu
2 x 60 min. tyg
Dzieci i młodzież
Kwota rabatu
2 x 90 min. tyg
Dorośli 19+
Kwota rabatu
2 x 90 min. tyg
po 1 roku nauki 2 pkt 30 zł 50 zł 50 zł
po 2 latach nauki 4 pkt 40 zł 60 zł 100 zł
po 3 latach nauki 6 pkt 50 zł 70 zł 150 zł
po 4 latach nauki 8 pkt 60 zł 80 zł 200 zł
po 5 latach nauki 10 pkt 90 zł 210 zł
po 6 latach nauki 12 pkt 100 zł 220 zł
po 7 latach nauki 14 pkt 110 zł 230 zł
po 8 latach nauki 16 pkt 120 zł 240 zł

Regulamin otrzymywania nagród:

 1. Podstawą uzyskania nagród są wyróżniające wyniki i postępy w nauce. Nagrody przyznawane są na wniosek lektorów prowadzących zajęcia – zgodnie z Progress Reports (ocena postępów) oraz oceną końcową (świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania).
 2. Przyznając punkty bonusowe, brane jest także pod uwagę uczestnictwo w zajęciach dodatkowych clubs oraz korzystanie z biblioteki anglojęzycznej.
 3. Nagrody stanowią materiały edukacyjne, książki, słowniki, zabawki, filmy DVD, gadżety YORKu i inne.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego ma prawo odbioru nagród na zakończeniu roku szkolnego Finale w biurze szkoły YORK.
 5. Nagrody bądź usługi nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie do biura szkoły YORK na adres Studium Języka Angielskiego YORK – Ewa Krupska; 31-213 Kraków – ul. Bursztynowa 20 – Mackiewicza 12.

Postanowienia końcowe

 • Szkoła YORK zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK oraz Katalogu Nagród.
 • Informacje dotyczące zmian Regulaminu Programu Lojalnościowego szkoły YORK oraz Katalogu Nagród są umieszczone na stronie szkoły.
 • Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 • Szkoła YORK zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

 

 • Chcesz skorzystać z oferty kursu języka angielskiego?

  Sprawdź szczegóły: Promocje, Ceny, Terminy