Facebook icon
ikona telefon12 415 18 18 ikona mailinfo@york.edu.pl
MENU

kursy dla młodzieży

STRONA GŁÓWNA / kursy dla młodzieży

Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla przedszkolaków
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym
Kursy dla dzieci w wieku szkolnym

Kursy angielskiego General English / konwersacje dla dzieci i młodzieży organizowane są w Yorku na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych. York School oferuje około 50 grup dla dzieci i młodzieży, tak aby słuchacz miał możliwość wyboru kilku terminów na każdym poziomie. Kursy General English dla dzieci 6-7, 7-8, 9-10 oraz 11-12/13 odbywają się na 5 poziomach zaawansowania na poziomach od A1- B1. Kursy dla młodzieży 13-18 lat odbywają się na 8 poziomach od A1 do C1.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Zajęcia odbywają się 2 x tygodniowo po 90 minut głównie w poniedziałki/środy, wtorki/czwartki lub w środy/piątki. Terminy zajęć 90 minutowych: 16.00-17.30, 17.45-19.15 lub 19.30-21.00. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć rannych na życzenie rodziców. Wielkość grup to 7 - 12 osób. O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

Zajęcia prowadzą głównie filolodzy angliści z Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Włoch, specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży - na zmianę z wyłącznie dyplomowanymi i certyfikowanymi lektorami native speakers, głównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wieloletni proces nauczania odbywa się zgodnie ze Standardami CEFR Rady Europy i jest weryfikowany co 3 lata podczas audytów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych zgodnie ze standardami Akademickimi PASE i Recognition Scheme.

Słuchacze otrzymują oceny postępów oraz świadectwo ukończenia danego stopnia zaawansowania. Słuchacze są motywowani do nauki wartościowymi nagrodami w tym w każdym roku semestralny kurs angielskiego gratis (patrz: Program Lojalnościowy). Dzieci ze szkoły podstawowej otrzymują za swoje osiągnięcia naklejki excellent i well done . W konsekwencji, uczniowie, którzy zostali wyróżnieni największą ilością naklejek excellent, otrzymują nagrody niespodzianki wręczane na uroczystym zakończeniu roku w Dworku Białoprądnickim.

certyfikat
Świadectwo ukończenia stopnia zaawansowania
nargody
Nagrody: kursy oraz naklejki dla najmłodszych

Szkoła współpracuje na bieżąco z Rodzicami, m.in. informuje regularnie o nieobecnościach uczniów, organizuje dyżury z lektorami w celu nadrobienia zaległości, w listopadzie i w lutym zaprasza Rodziców na spotkanie organizacyjne i wywiadówkę. Rodzice otrzymują LOGIN do dzienników ON-LINE. Zgodnie z wymogami PASE, zajęcia są regularnie hospitowane przez doświadczonych metodyków, a lektorzy zgodnie z wymogami PASE mają obowiązek uczestniczyć w warsztatach językowych i konferencjach metodycznych mających na celu nieustanne podnoszenie kwalifikacji.

dziennik online

metodyka

Główną metodą jest metoda komunikatywna. Nacisk kładziony jest na wszystkie 4 umiejętności językowe: na zajęciach ćwiczone jest głównie mówienie i słuchanie, a jako obowiązkowe zadanie domowe - pisanie i czytanie. Podręczniki wiodące, w tym ich wersje cyfrowe, takich wydawnictw jak Oxford University Press, Pearson, Macmillan i Cambridge University Press uzupełniane są dodatkowymi materiałami gratis, które stanowią rozszerzenie materiału, powtórzenie lub wprowadzenie nowego słownictwa i struktur językowych. W programie wykorzystujemy nowoczesne technologie: tablice interaktywne, tablety edukacyjne, rzutniki multimedialne. Promujemy BLENDED LEARNING z wykorzystaniem platformy e-learningowej w domu (extra pakiet). Materiał jest utrwalany poprzez okresowe testy i egzaminy sprawdzające w tym mock exams w grupach FCE, CAE i CPE oraz na bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacyjnych i językowych tzw Kids oraz Teens' Clubs, a także na warsztatach maturalnych na życzenie słuchaczy.

egzaminy

York School of English specjalizuje się w skutecznym przygotowaniu do egzaminów Cambridge: Young Learners, FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced in English), CPE (Cambridge of Proficiency in English). O najwyższych standardach York School of English w przygotowaniu do egzaminów Cambridge English świadczy udział w pięciu edycjach Addvantage Programme, uzyskanie Certyfikatu British Council oraz listu gratulacyjnego z British Embassy Warsaw. York School of English przygotowuje również zainteresowanych słuchaczy do egzaminu IELTS.

Egzaminy szczegóły

galeria zdjęć

  • Chcesz skorzystać z oferty kursu języka angielskiego?

    Sprawdź szczegóły: Promocje, Ceny, Terminy