KIERUNEK KARIERA – 87% dofinansowania na kurs angielskiego!

Wszystkich pracujących mieszkańców Małopolski powyżej 50. roku życia i tych, którzy ukończyli 25 lat i mają maksymalnie wykształcenie maturalne zapraszamy do udziału w projekcie KIERUNEK KARIERA, który nie tylko daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej usługi doradczej pozwalającej na podsumowanie dorobku zawodowego, ale przede wszystkim umożliwia zdobycie bonów szkoleniowych na kursy językowe.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE – dla przedsiębiorców i ich pracowników – nawet 80% dofinansowania na kurs angielskiego!

Natomiast wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorców z Małopolski i ich pracowników (zatrudnionych co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia) zachęcamy do udziału w projekcie MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE, który pozwala uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe w postaci bonów. Bony można zrealizować opłacając kurs w naszej szkole. Przedsiębiorca zainteresowany otrzymaniem bonów powinien dokonać formalności przez system informatyczny obsługi bonów przez stronę www.mbon.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH!